>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนชายศูนย์ชุมพรต้อนรับคณะป ั่นจักรยาน Hands Across The Water
 

เยาวชนชายศูนย์ชุมพรต้อนรับคณะปั่นจักรยาน Hands Across The Water

|

    
     วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ทางโครงการฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ Hands Across The Water โดย มีคุณครูประทีป อึ้ทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป คุณสายรุ้ง รักษาชอบ หัวหน้าโครงการทุนการศึกษา คุณโสพล ดาลาด หัวหน้าฝ่ายสำนักงานและงานบริการ คุณลดาพรรณ แพรศรีทอง หัวหน้าฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และอีกหลายท่านที่มาช่วยให้การต้อนรับคณะ โดยทางคณะได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมชมการแสดง ชมกิจกรรมต่างๆ และเยี่ยมเยาวชนในโครงการฯ  
     จากนั้นทางคณะ Hands Across The Water ได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่และเยาวชนศูนย์ชุมพร ไปร่วมพิธีเปิดอาคารบ้านน้ำเค็มที่ จ.พังงา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 26 –วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เยาวชนชายได้นำการแสดงการตีกลองยาว การพ่นไฟ ไปร่วมแสดงโชว์ ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขาหลัก อีกทั้งมีการแข่งขันกีฬา( ฟุตบอล ) ร่วมกัน


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 880 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Laptops เพื่อการศึกษาแก่น้องยากไร้
 การก่อสร้างศูนย์พัฒนา และหอหลบภัยบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
 คณะทันตแพทย์จากประเทศญี่ป่นและ ไทยร่วมตรวจฟันเด็กในชุมชน
  Asia Youth Future Project 2014
 วันผู้ให้กำเนิดเกิดเด็กดีและพี ่ชูชัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound