>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอใน หัวข้อ
 

ขอเชิญร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอในหัวข้อ

|

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีปขอเชิญร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ
1. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดเป็นเรื่องจริง,ประสบการณ์ตรง หรือเรื่องที่อยากเล่า ความยาว 1- 3 นาที ในประเด็น
      - โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
      - อนามัยวัยรุ่น
      - การวางแผนครอบครัว
      - การตั้งครรภ์ หรือทำแท้ง

2. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดบันทึกลงในแผ่น DVD เป็นสกุลไฟล์ mpeg1, mpeg2 หรือขนาด official high definition

3. คลิปวีดีโอที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้
     รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000  บาท  จำนวน 1  รางวัล
     รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 15,000  บาท จำนวน 1 รางวัล
     รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000  บาท จำนวน 1 รางวัล

   **** รางวัลที่ได้รับจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ***

4. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 คลิปวีดีโอมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 สิทธิ์ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น

 ***** หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือคัดลอก ทำซ้ำ 
                ดัดแปลง ผลงานของบุคคลอื่น หากตรวจสอบพบว่าคลิปวีดีโอดังกล่าวได้ผ่านการประกวดมาก่อน หรือคัดลอก ทำซ้ำ 
                          ดัดแปลงของงานบุคคลอื่น
  
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม  2554  ได้ที่มูลนิธิดวงประทีป 34 ล๊อค 6 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-671-4045-8 ต่อ 123  หรือ
www.aidscnic.org


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 862 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย
 ค่ายธรรมะกับผู้สูงวัย
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 เรื่องเล่าเดือนสิงหา ที่กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound