>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ไทยพาณิชย์มอบทุนการศึกษาให้เด็ กในชุมชน
 

ไทยพาณิชย์มอบทุนการศึกษาให้เด็กในชุมชน

|

                                        
       ธนาคาไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ได้จัดกิจกรรม csr โดยการเพ้นท์เสื้อยืด กระเป๋า ระดมทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนแออัดคลองเตย และได้ทำพิธีมอบโดยคุณประภา เมืองคำมูล รองหัวหน้าโครงการทุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ไปรับมอบที่โรงแรมเดอะไซน์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมกันนี้เด็กๆ ยังได้รับเสื้อและกระเป๋าที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้เพ้นท์ ในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย (เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554)


วันที่ : 05/04/2561

อ่าน 1579 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประโยชน์ที่เด็กได้จากการเรียนร ะบบมอนเทสซอรี่
 หมึกแดงแผลงรสที่อนุบาลดวงประที ป
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound