>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • การก่อสร้างศูนย์พัฒนา และหอหลบภัยบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
 

การก่อสร้างศูนย์พัฒนา และหอหลบภัยบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา

|

            
    นับเป็นเวลากว่า 6 ปี ที่เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ได้เกิดขึ้น บริเวณ 6 จังหวัดภาคใต้ สร้างความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมห้องสมุดของเล่น การสนับสนุนทุนการศึกษา เครื่องมือประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ เช่น การผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก การเย็บกระเป๋า และกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูจิตใจต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมดนตรี กีฬา การแสดงด้านวัฒนธรรม และละครหุ่นเพื่อการศึกษา ซึ่งจัดตั้งเต้นท์ชั่วคราวเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ต่อมาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ทางโครงการได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของมูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารบ้านธารน้ำใจ 1 และ 2 ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่ม “Hands Across the Water” โดยสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นนักธุรกิจจากประเทศออสเตรเลีย และอังกฤษ ต่อมาได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบ้านธารน้ำใจได้ดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ และเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวยากจน จำนวนทั้งสิ้น 78 คน ซึ่งเด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา และฝึกอาชีพเพื่อความมั่นคงในอนาคต
            ถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านไปเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ ยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิ้น โดยเฉพาะบริเวณชุมชนบ้านน้ำเค็มที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกว่า 4,000 คน
            เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นที่พึงยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มูลนิธิดวงประทีปจึงมีมติที่จะจัดสร้างหอหลบภัยขึ้น บริเวณชุมชนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นสถานที่รองรับชาวบ้าน กรณีเกิดเหตุการณ์สึนามิ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นอาคาร 3 ชั้น สูง 14 เมตร บริเวณลานชั้น 3 และดาดฟ้าสามารถบรรจุชาวบ้านได้ถึง 1,000 คน นอกจากเป็นหอหลบภัยแล้วยังใช้ประโยชน์ในการจัดทำศูนย์พัฒนาเด็ก และเยาวชน ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์กิจกรรมฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรม สันทนการ ดนตรี กิจกรรมส่งเสริมธรรมะ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมกันนั้นศูนย์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเรียนการสอนสำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ให้แก่เด็ก อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองออกไปทำงาน เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
             โดยวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีเปิดอาคารดังกล่าว โดยมี Mr. Peter Baines หัวหน้ากลุ่ม Hands Across the Water และ Ms. Kay Spencer รองประธานองค์กร NARTA (National Associated Retail Trade of Australia และนักธุรกิจชาวออสเตสเลีย จำนวน 30 คน เดินทางมาร่วมในพิธี โดยมีครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้าน และเด็ก และเยาวชน โครงการสู่ชีวิตใหม่ จังหวัดชุมพร และเด็กๆ จากบ้านธารน้ำใจ รอต้อนรับอย่างอบอุ่น
             ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ขอนำความคิดเห็นของชาวบ้านที่ได้แสดงความรู้สึกต่อความสำเร็จของการก่อสร้าง หอหลบภัย และศูนย์พัฒนาเด็กให้ทุกท่านทราบดังนี้
             น.ส. ปทุมรัตน์ พันธ์ทองหล่อ (ดาวเรือง) อายุ 34 ปี (ผู้ประสบภัยสึนามิ) ปัจจุบันอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านน้ำเค็ม รู้สึกดีใจมากที่ได้ทราบมาว่าทางมูลนิธิฯ ได้เป็นผู้ดำเนินการประสานงานก่อสร้างศูนย์เยาวชน และหอหลบภัยให้กับชุมชน และจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก เพราะจะช่วยลดภาระให้กับทางผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย อีกทั้งจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเยาวชน นับเป็นโชคดีของเด็กๆ ที่จะได้มีสถานที่ที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้าน
               นายภิญโญ สุขสร้อย (โย) อายุ 37 ปี (ผู้ประสบภัยสึนามิ) อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านน้ำเค็ม ดีใจที่เห็นทางมูลนิธิดวงประทีปสร้างเป็นหอหลบภัยสึนามิด้วย เพราะว่าตอนที่เกิดสึนามิเมื่อ 5 ปีก่อน ลูกผมรอดจากคลื่นยักษ์ เพราะติดอยู่บนอาคาร 2 ชั้น การสร้างอาคารในใจกลางชุมชนบ้านน้ำเค็มทำให้ผู้รู้สึกปลอดภัยขึ้น และรู้ว่าต้องหนีไปทางไหนเมื่อถึงเวลามีภัยเกิดขึ้น
              ด.ญ.ธิดาวรรณ สุขแก้ว (น้องฝ้าย) อายุ 13 ปี (ผู้ประสบภัยสึนามิ) อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านน้ำเค็ม “ดีใจมากคะ” เพราะน้องๆ ในชุมชนจะได้มีที่เล่นอย่างปลอดภัย ไม่ต้องวิ่งเล่นข้างถนน เพราะวัยรุ่นบ้างคนขับรถมอเตอร์ไซค์เร็วมาก และทางมูลนิธิฯ ยังสร้างเป็นหอหลบภัยสึนามิอีกด้วย ทำให้หนูรู้สึกปลอดภัย และนอนหลับอย่างสนิทไม่ต้องเป็นห่วงกังวลอีกต่อไป
             ท้ายนี้ในนามของมูลนิธิดวงประทีป ตลอดจนเด็กๆ และชาวบ้านทุกคน ขอขอบพระคุณในความเมตตา Hands Across the Water & Mr. Bob Wolff และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
                                               


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1206 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ทำไมต้องให้บริการทุนการศึกษา
 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 มูลนิธิฯ ขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตาบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
 บ้านธารน้ำใจ 3 ณ บ้านน้ำเค็ม หลักชัยแห่งธารน้ำใจ
 ปลูกข้าวบริโภค เศรษฐกิจบนความพอเพียง เพื่อความยั่งยืน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound