>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ความรักกับวัยรุ่น
 

ความรักกับวัยรุ่น

|

     
    โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีป ร่วมกับโรงเรียนุมชนหมู่บ้านพัฒนาจัดกิจกรรมเวทีเสวนา ในหัวข้อ "ความรักกับวัยรุ่น" เนื่องในวันแห่งความรัก เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา มีผู้เข้าร่วมทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง กว่า 150 คน  ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว และตรงกับบรรยากาศของวันแห่งความรัก บนเวทีเสวนาจะกล่าวถึงการป้องกันหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร และเป็นการป้องกันโรคเอดส์ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮ่าตะ กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้วย
     


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1107 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มูลนิธิดวงประทีปลงพื่นที่ช่วยผ ู้ประสบภัยที่ชุมชนเพชรสยาม-วัช รพล
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร
 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 ขอแสดงความยินดีกับครูประทีปที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง(บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound