>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 

ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้

|

                  
     วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 เวลาประมาณ 9.00 น. ชาวชุมชนแออัด มูลนิธิดวงประทีป,มูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมใจกันส่งน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
พี่น้องชาวใต้เป็นจำนวนเงิน 105,000.- บาท โดยมอบผ่านทีวีช่อง 3 ซึ่งคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา คุณสู่ขวัญ บุลกูลและคุณกฤติกา  ขอไพบูลย์ เป็นผู้แทน
ในการรับมอบน้ำใจดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิดวงประทีปและชาวชุมชนแออัดขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ได้มีกำลังใจต่อสู้ไป


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 802 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มูลนิธิดวงประทีปร่วมเป็นเจ้าภา พบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอฯ
 Siam Solvay Foundation กับการส่งเสริมทักษะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คุณ Kopek กับการมาเยือนเยาวชนชายที่ศูนย์ ชุมพร
 คณะ World Bank เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
 งานครบรอบ 10 ปี องค์กร World's Children's Prize Foundation(WCPE)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound