>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 

ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้

|

                  
     วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 เวลาประมาณ 9.00 น. ชาวชุมชนแออัด มูลนิธิดวงประทีป,มูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมใจกันส่งน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
พี่น้องชาวใต้เป็นจำนวนเงิน 105,000.- บาท โดยมอบผ่านทีวีช่อง 3 ซึ่งคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา คุณสู่ขวัญ บุลกูลและคุณกฤติกา  ขอไพบูลย์ เป็นผู้แทน
ในการรับมอบน้ำใจดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิดวงประทีปและชาวชุมชนแออัดขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ได้มีกำลังใจต่อสู้ไป


วันที่ : 27/01/2555

อ่าน 763 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ 2558
 เปิดรับสมัคร “โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
 คณะ Flame of Hope Foundationเยี่ยมเด็กๆ ที่โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี
 รื้อและสร้างบ้านใหม่ให้คนยากไร้
 ประวัติผู้รับรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" นายสังวาลย์ บุญส่ง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound