>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • “ศิลปะเด็กจากใจ เพื่อผู้ประสบภัยฯ"
 

“ศิลปะเด็กจากใจ เพื่อผู้ประสบภัยฯ"

|

          
             โครงการศิลปะเด็ก เป็นอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิฯ ที่พัฒนาและผลักดันให้เด็กได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์มากว่า 20 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ 
ในชุมชนแออัดได้ใช้ความสามารถของตนเองแสดงความรู้สึก และความห่วงใยที่มีต่อผู้ประสบภัยฯ
           มูลนิธิดวงประทีปจึงจัดงาน “ศิลปะเด็กจากใจ เพื่อผู้ประสบภัยฯ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป โดยศ.นพ. สันต์ 
หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดงาน มีเด็กในชุมชนแออัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยเด็กๆ จะแสดงผลงานของตนเองเพื่อจัดจำหน่าย และนำรายได้ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยฯ นอกจากนี้ผลงานส่วนหนึ่งจะนำไปจัดพิมพ์เป็นโปรสการ์ด และจะส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยต่อไป  และในโอกาสนี้มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณไทยทีวีสีช่อง 7 
และช่อง9 อสมท. ที่ให้เกียรติมาเผยแพร่กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เพื่อเป็นกำลังให้เด็กๆ ได้แปรพลังทางศิลปะไปเป็นกำลังใจให้กับผู้กำลังเดือนร้อนได้ต่อสู้ต่อไป

                                               

 


วันที่ : 30/07/2557

อ่าน 859 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ ถนนพระราม 4
 ความก้าวหน้าของน้อง"ขวัญข้าว " นักเล่านิทานรุ่นจิ่ว
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 ความรักของผู้ยากไร้มอบให้เพื่อ นชาวเฮติ
 เปิดรับสมัคร "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน "ปี 7
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound