>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้แล ะที่ประเทศญี่ปุ่น"
 

"TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้และที่ประเทศญี่ปุ่น"

|

     
           ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE   พระราชทานพระดำริให้ภาคส่วนต่างๆ 
ร่วมรณรงค์ "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้และที่ประเทศญี่ปุ่น"  เพื่อสนองพระดำริ มูลนิธิดวงประทีป เยาวชน และชาว
ชุมชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณยิ่ง


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1035 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 ยินดีต้อนรับ องค์กร Wing of support
 “ศิลปะเด็กจากใจ เพื่อผู้ประสบภัยฯ"
 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี6
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound