>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้แล ะที่ประเทศญี่ปุ่น"
 

"TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้และที่ประเทศญี่ปุ่น"

|

     
           ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE   พระราชทานพระดำริให้ภาคส่วนต่างๆ 
ร่วมรณรงค์ "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้และที่ประเทศญี่ปุ่น"  เพื่อสนองพระดำริ มูลนิธิดวงประทีป เยาวชน และชาว
ชุมชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณยิ่ง


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 935 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2559(ปี9)
 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 สินค้าใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound