>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญผู้มีใจรักศิลปะและเด็กเป ็นอาสาสมัครสอนศิลปะวาดภาพให้กั บเด็กในชุมชนแออัด
 

ขอเชิญผู้มีใจรักศิลปะและเด็กเป็นอาสาสมัครสอนศิลปะวาดภาพให้กับเด็กในชุมชนแออัด

|

ด่วนโครงการ ศิลปะเด็ก มูลนิธิดวงประทีปขอเชิญผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะวาดภาพ มาสอนทักษะการวาดภาพให้กับเด็กๆ ในชุมชนแออัดตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 14.30 -16.00 น. หรือวันเสาร์ อาทิตย์  หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2671-4045-8 ต่อ 120 คุณอินทิรา  บู่สามสาย  หรือ ต่อ 109 คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้


วันที่ : 14/09/2555

อ่าน 1763 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา นำศิลปินนักวาดภาพมาสอนเด็กอนุบ าลดวงประทีป
 น้ำใจงดงามของคุณ Tracey
 พี่ๆ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาเลี้ ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้เยาวชนคนดีฯ ปี 4 เข้าเฝ้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound