>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัวคุณ Bournonvil lเยี่ยมเด็ก ณ โครงการสู่ชีวิตใหม่
 

ครอบครัวคุณ Bournonvil lเยี่ยมเด็ก ณ โครงการสู่ชีวิตใหม่

|

      Ms. Sophie Bournonvill ผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์กร Take the road to education Foundation ณ ประเทศเบลเยี่ยม ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ในชุมชน แอดอัดโดยเฉพาะกิจกรรมโครงการนิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่ กาญจนบุรี และโครงการนิทานคาราวาน โดยระหว่างวันที่ 7 – 12 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา เธอได้พาครอบครัวเดินทางมาเยี่ยมเด็กๆและศึกษาดูงานที่มูลนิธิฯ และโครงการสู่ชีวิตใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี
       
      สำหรับกิจกรรมของโครงการนิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่ที่องค์กร Take the road to education ให้การสนับสนุนคือการผลิตสบู่สมุนไพรซึ่งปลูกภายในโครงการฯ การทอเสื่อ อุปกรณ์กีฬา และการทำขนมอบ (เบเกอรี่) ซึ่งสามีของเธอ Mr.Francois ปัจจุบันเป็นข้าวของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเมือง Mozet ประเทศเบลเยี่ยม ร่วมเดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำขนมชนิดต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในโครงการฯ
      ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เด็กและเยาวชนในโครงการฯ ที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตน เองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องการทำเบเกอรี่และอาหารไทยชนิดต่างๆ โดยครั้งนี้ Ms.Sophie ได้พิจารณาอนุมัติจัดจ้างครูจากโรงเรียนฝึกอาชีพกาญจนบุรีเดินทางมาสอนเด็ก และเยาวชนในโครงการฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ต่อจากนั้นได้เตรียมวางแผนให้นายประกอบ ทรงประดิษฐ อดีตเยาวชนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ทำหน้าที่สอนน้องๆในโครงการต่ออีก 1 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความชำนาญและส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เด็กและ เยาวชนในอนาคต
      นอกจากนั้นแล้ว Ms.Sophie ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้ทีมงานนิทานคาราวานเดินทางไปจัดการแสดงละครหุ่น ที่โรงเรียนทุ่งศาลาและโรงเรียนบ้านเก่าวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาจำนวน 500 คน ได้เข้าชมละครหุ่นด้วยความสนุกสนานอีกด้วย ในนามของมูลนิธิดวงประทีปขอขอบพระคุณ Ms.Sophie และครอบครัวที่ให้การสนับสนุน 
 


วันที่ : 04/11/2562

อ่าน 1043 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่วมเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรเข้าร่วมแข่งฟุตซอลอำ เภอ เก่งทั้งกีฬา เก่งทั้งงานพัฒนา
 รวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ
 นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ปร ะสบภัย
 ขอเชิญร่วมคอนเสิร์คการกุศล "ใจถึงใจ สู่ผู้ประสบภัยไทย-ญี่ปุ่น" Heart to Heart Slum Concert
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound