แนะนำคนเก่งของคลองเตย 

   ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6  
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

ด้านคุณธรรม

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
   ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย 

  จดหมายข่าว 

   จดหมายข่าว 85-39 
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
   จดหมายข่าว 84-39 
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

  ประชาสัมพันธ์ข่าว 

   เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี   
สมัครด่วน ผู้สนใจเข้าร่วมโครการ "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2562
   พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 
คุณชลิศร์ สวัสดิทัต อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

  อัพเดตกิจกรรมกับโครงการต่าง ๆ 

   เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5  
   สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22