แนะนำคนเก่งของคลองเตย 

   ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6  
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

ด้านคุณธรรม

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
   ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย 

  จดหมายข่าว 

   จดหมายข่าว 85-39 
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
   จดหมายข่าว 84-39 
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

  ประชาสัมพันธ์ข่าว 

   ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนเอื้ออารีและชุมชนโรงหวาย อ่อนนุช 
ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวชุมชนเอื้ออารีและชุมชนโรงหวาย อ่อนนุช
   ความหวังขอคนยากไร้ที่ต้องการเข้าถึงการรักษา “ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชนคลองเตย” 
ความหวังขอคนยากไร้ที่ต้องการเข้าถึงการรักษา “ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชนคลองเตย”

  อัพเดตกิจกรรมกับโครงการต่าง ๆ 

   เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5  
   สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22