แนะนำคนเก่งของคลองเตย 

   ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6  
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

ด้านคุณธรรม

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
   ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย 

  จดหมายข่าว 

   จดหมายข่าว 85-39 
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
   จดหมายข่าว 84-39 
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

  ประชาสัมพันธ์ข่าว 

   MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สููงวัยสุขสันต์  
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย รถไฟฟ้า MRT มามอบให้ความแด่ผู้สูงวัยในสลัม
   การมาเยือนของ Besiness Blue Print  
มาครั้งนี้ไม่ได้มามือเปล่า แต่มามอบน้ำใจให้แก่คนยากไร้ในสลัม

  อัพเดตกิจกรรมกับโครงการต่าง ๆ 

   เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5  
   สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22