แนะนำคนเก่งของคลองเตย 

   ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6  
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

ด้านคุณธรรม

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
   ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย 

  จดหมายข่าว 

   จดหมายข่าว 85-39 
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
   จดหมายข่าว 84-39 
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

  ประชาสัมพันธ์ข่าว 

   สบู่ สะอาดกายใจอิ่มบุญ 
มูลนิธิดวงประทีปจัดทำชุดของขวัญปีใหม่ สบู่สอาดกาย ใจอิ่มบุญ เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กยากจน

ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิดวงประทีปเพื่อการศึกษาเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้
   การประชุมความคืบหน้าโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย 
31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ covid19 ชุมชนคลองเตย(CCC) เข้าประชุมความคืบหน้าโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย

  อัพเดตกิจกรรมกับโครงการต่าง ๆ 

   เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5  
   สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22