>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   

การบริจาคเงิน


    

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กยากไร้ โดยท่านสามารถระบุกิจกรรม/โครงการที่ต้องการสนับสนุน หรือเพื่อมูลนิธิฯ ได้ดังนี้


 

เช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิดวงประทีป
ธนาณัติสั่งจ่ายมูลนิธิดวงประทีป ปณ.คลองเตย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์    ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย
                                                     
                            ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป
              เลขที่บัญชี 017-2-06336-5

บริจาคผ่านบัตรเครดิต โดยตรงที่มูลนิธิดวงประทีป

บริจาคผ่าน paypal : ระบุ Email PayPal เป็น dpf_acc@hotmail.com (มูลนิธิดวงประทีป)
                                           
บริจาคผ่านบัตรเครดิตแบบ Mail Order โดยกรอกแบบฟอร์มนี้
        เครดิต ธนาคารกสิกรไทย
                                              - Visa card ธนาคาร....................
                                              - Master card ธนาคาร....................
บริจาคผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วงเงิน 50 – 30,000 บาท   และหลังจากที่ทางบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัด ทำการแจ้งการบริจาคของท่านแล้ว มูลนิธิฯ จะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน  
                                (โดยไม่คิดค่าบริการ)

บริจาคออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ ThaiEpay


 

 
 
  

 
 
บริจาคเงินผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย

บริจาคเงินผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย เพียงท่านผู้บริจาคมีแอฟของธนาคารใดก็ได้ สแกน QR Code ทำตามขั้นตอนของระบบ ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงิน ทางธนาคารจะจัดส่งให้ท่าน และส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพกร เพื่อลดหย่อนภาษีโดยตรง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-671-4045-8 ต่อ 114
 
บริจาคเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสิกรไทย


ปิ๊บ ๆ ทำบุญด้วย QR CODE ธนาคารกสิกรไทยได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว

1. เปิดแอปฯ
2. เลือกสแกน
3. ระบุจำนวนเงิน
4. กดชำระเงิน บริการดีๆ จากธนาคารกสิกรไทย ไม่ต้องเก็บใบอนุโมนา ก็ลดหย่อนภาษีได้
   


     
                             1.แบบฟอร์มบริจาค
                             2.แบบฟอร์มแสดงความจำนงสนับสนุนทุนการศึกษา

              กรอกแบบฟอร์มส่งให้เจ้าหน้าที่ :
                             1.แบบฟอร์มบริจาค
                            


      หมายเหตุ :- กรณีที่ท่านบริจาคเงินด้วยวิธีใดก็ตาม ขอความกรุณาท่านในการแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่       หมายเลขโทรศัพท์ของท่านมายังมูลนิธิฯ เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงินด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
                        - ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

--ขอบคุณมากค่ะ-- 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound