Loading...


ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณจ๋าและคุณเอ็ก

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณจ๋าและคุณเอ็กที่นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับเด็กๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ล็อค 1-2-3 และงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็ก โดยการประสานงานของมูลนิธิดวงประทีป ความกรุณาในครั้งนี้ให้คุณจ๋าและคุณเอ็ก พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ


โพสโดย : Admin.DPF  | 20 ก.พ. 2567  | เข้าชม : 130  ครั้ง