Loading...
Project

แนะนำ โครงการ


โครงการทุนการศึกษา ปี2521 ถึง ปัจจุบัน

เพื่อขจัดอุปสรรคทางการศึกษาของเด็ก เนื่องจากความยากจน การขาดทุนทรัพย์ โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป ก่อตั้งขึ้นปี 2521 จากการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กยากจน 14 ทุน

ผู้โพสต์ Admin 14 ก.ค. 2566 เข้าชม : 402
โครงการนิทานคาราวาน ปี2528 ถึง ปัจจุบัน

โครงการนี้เริ่มขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยในปี พ.ศ. 2526 ละครหุ่นจากประเทศญี่ปุ่นชื่อ “โอฮานาชิคาราวาน” ได้มาแสดงให้เด็กในชุมชนกว่า 1,000 คนชม ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากเด็กมาก

ผู้โพสต์ Admin 13 ก.ค. 2566 เข้าชม : 362
โครงการอนุบาลดวงประทีป ปี2518 ถึง ปัจจุบัน

การศึกษา สร้างคน อนุบาลดวงประทีปหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ผ่านการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ผู้โพสต์ Admin 12 ก.ค. 2566 เข้าชม : 428
โครงการอนุบาลชุมชน ปี 2524 ถึง ปัจจุบัน

จากการที่ผู้ปกครองต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพปล่อยเด็กเล็กให้อยู่ตามยถากรรมไปวันๆ ครูประทีปจึงหาทางออกโดยนำประสบการณ์จากโรงเรียนวันละบาทเข้ามาพัฒนาเป็นรูปแบบเป็นศูนย์เด็กเล็ก

ผู้โพสต์ Admin 11 ก.ค. 2566 เข้าชม : 301
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2530 ถึง ปัจจุบัน

สภาพปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหมู่เด็ก และเยาวชน และพบปัญหาในปัจจุบันของเยาวชนคือ การออกเรียนกลางคัน ไม่อยากเรียน ท้องไม่พร้อม ฯลฯ

ผู้โพสต์ Admin 09 ก.ค. 2566 เข้าชม : 317
โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลสงเคราะคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว ปี 2528 ถึง ปัจจุบัน

สภาวะความเป็นอยู่ชุมชนแออัด ของมูลนิธิดวงประทีปพบว่าชาวชุมชนคลองเตยไม่มีทะเบียนบ้าน 970 ครอบครัว และเด็กที่ไม่มีสูติบัตร 2563 คน

ผู้โพสต์ Admin 08 ก.ค. 2566 เข้าชม : 305
โครงการผู้สูงอายุ ปี 2534 ถึง ปัจจุบัน

จากการที่บุตรหลานต้องออกไปทำงานเช้าจรดค่ำ บางครอบครัวต้องออกไปรับจ้างทำงานยังพื้นที่ห่างไกลจะกลับ หรือไม่กลับมาอีกเลย ทำให้ผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพัง

ผู้โพสต์ Admin 07 ก.ค. 2566 เข้าชม : 306
โครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ปี 2533 ถึง ปัจจุบัน

ปัญหาหนึ่งของชุมชนแออัดคลองเตยก็คือ การเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉลี่ยแล้วปีละ 5-6 ครั้ง มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับผู้นำชุมชนจัดตั้งโครงการ “คลองเตยต้านไฟ”

ผู้โพสต์ Admin 06 ก.ค. 2566 เข้าชม : 300
โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน2528 ถึง ปัจจุบัน

ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนโรงเรียน วัด,องค์กร,หน่วยงาน ทั้งด้นงบประมาณ ข้อมูล ความรู้

ผู้โพสต์ Admin.DPF 05 ก.ค. 2566 เข้าชม : 299
โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร ปี 2529 ถึง ปัจจุบัน

เพื่อรองรับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาเสพติด โดยจัดให้เด็กได้รับการบำบัดฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัด

ผู้โพสต์ Admin 27 มิ.ย. 2566 เข้าชม : 369
โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป ปี 2539 ถึง ปัจจุบัน

จากความสำเร็จในการช่วยเหลือเยาวชนชาย กอรปกับสภาพปัญหาของเยาวชนหญิงที่มีการติดยาเสพติดเริ่มมีมากขึ้น

ผู้โพสต์ Admin 08 มิ.ย. 2566 เข้าชม : 583
จัดตั้งสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา จำกัด 2537 ถึง ปัจจุบัน

สามารถลดปัญหาหนี้นอกระบบ ส่งเสริมการออมให้กับชาวชุมชน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 03 มิ.ย. 2566 เข้าชม : 296
โครงการอาหารกลางวัน-นมถั่วเหลือง 2523 ถึง 2561

มูลนิธิฯ จึงมีแนวคิดที่จะให้เด็กๆ ในวัย เจริญเติบโตได้รับโภชนาการที่สมวัยไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลือง-อาหารกลางวันที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 02 มิ.ย. 2566 เข้าชม : 295
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 2531 ถึง 2557

โดยการให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศแก่กลุ่มวัยรุ่น บุคคลทั่วไป และเพศทางเลือกในชุมชนและหมู่บ้านจากในกรุงเทพฯ 93,935 คน และขยายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลาง

ผู้โพสต์ Admin.DPF 01 มิ.ย. 2566 เข้าชม : 301
โครงการศิลปะเด็ก 2529 ถึง 2556

เป็นเวทีในช่วงหลังเลิกเรียนให้เด็กๆ ที่สนใจในศิลปะ ได้แสดงความสามารถด้านการวาดและระบายสี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 01 มิ.ย. 2566 เข้าชม : 309
ทั้งหมด 19 รายการ Page : 1 [ 2 ] Next>>