Loading...

Contact

ติดต่อ เรา

มูลนิธิดวงประทีป

ติดต่อมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาณรงค์ คลองเตย กทม.10110
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8
Line Id : dpf2521
E-Mail: dpffound@gmail.com

โครงการเยาวชนหญิงนิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป

โครงการเยาวชนหญิงนิวัฒนืสู่ชีวิตใหม่ มูลนิธิดวงประทีป ตำบล บ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 081-9135226 , 089-5512009 (ครูนก) E-Mail: Kcb_nlp@hotmail.com

โครงการเยาวชนชายนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จังหวัดชุมพร มูลนิธิดวงประทีป

โครงการเยาวชนชายนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ มูลนิธิดวงประทีป ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 โทรศัทพ์ 084-7185134
E-Mail: nlpdpf2561@gmail.com