Loading...
วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ มูลนิธิดวงประทีป

องค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งเมื่อ 31 สิงหาคม 2521 หรือปี 1978

วิสัยทัศน์ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด

1615

ผู้ชมทั้งหมด

85

วันนี้

1

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม
News

ข่าว ประชาสัมพันธ์


ใหม่
ขอขอบคุณ Sustainable Luxury Management (Thailand) Ltd. ที่มามอบพาชนะ หม้อ กระทะ ถาด ให้กับอนุบาลดวงประทีป

เพื่อนำให้ไปเป็นภาชนะประกอบทำอาหารให้เด็กอนุบาล ยังทำอาหารให้กับผู้สูงอายุและนำไปแจกให้กับชุมชนพัฒนาใหม่

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 ก.ย. 2566 เข้าชม : 3
ใหม่
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมอบรมเขียนโครงการ

ขอขอบคุณ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ และ อาจารย์ธีราพล เต็มอุดม มาให้ความรู้เรื่องการนำเสนอโครงการ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 ก.ย. 2566 เข้าชม : 5
คุณสุวิทย์ ศิวะศรีอำไพ กรุณาส่งตัวแทนลงพื้นที่ชุมชน 70 ไร่ ่เยี่ยมบ้าน 3 หลัง ที่ประสบอัคคีภัย

หลังจากประเมินความเสียหาย ก็จะหาช่องทางการช่วยเหลือต่อไป โดยในวันนี้คุณครูประทีปเป็นผู้พาลงชุมชน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 ก.ย. 2566 เข้าชม : 11
ข่าวทั้งหมด
Video

มูลนิธิดวงประทีป : Duang Prateep Foundation

เราได้ทำการอัปโหลดวีดีทัศน์กิจกรรมมูลนิธิไว้มากมาย สามารถเลือกชมได้ทั้งทาง Youtube และทางเว็บไซต์

ชมวีดีโอผ่านช่อง Youtube ชมวีดีโอทั้งหมด
ALBUM

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ใหม่
ขอขอบคุณ Sustainable Luxury Management (Thailand) Ltd. ที่มามอบพาชนะ หม้อ กระทะ ถาด ให้กับอนุบาลดวงประทีป

เพื่อนำให้ไปเป็นภาชนะประกอบทำอาหารให้เด็กอนุบาล ยังทำอาหารให้กับผู้สูงอายุและนำไปแจกให้กับชุมชนพัฒนาใหม่

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 ก.ย. 2566 เข้าชม : 3
ใหม่
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมอบรมเขียนโครงการ

ขอขอบคุณ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ และ อาจารย์ธีราพล เต็มอุดม มาให้ความรู้เรื่องการนำเสนอโครงการ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 ก.ย. 2566 เข้าชม : 6
คุณสุวิทย์ ศิวะศรีอำไพ กรุณาส่งตัวแทนลงพื้นที่ชุมชน 70 ไร่ ่เยี่ยมบ้าน 3 หลัง ที่ประสบอัคคีภัย

หลังจากประเมินความเสียหาย ก็จะหาช่องทางการช่วยเหลือต่อไป โดยในวันนี้คุณครูประทีปเป็นผู้พาลงชุมชน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 ก.ย. 2566 เข้าชม : 13
อัมบั้มภาพทั้งหมด


Journal Papers

บทความ น่าสนใจบทความทั้งหมด
Awards

รางวัล เชิดชูเกียรติ

ความเป็นมา รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ”
รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" เกียรติยศแห่งการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ปี2562
คุณศิริพร พรมวงศ์ และ คุณสัญชัย ยำสัน
รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ประจำปี 2561
พันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์
รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ปี2560
นายวรินทร์ อาจวิไล "ครูกล้วย และ นายสวาสดิ์ ธรรมสุจริต


รางวัลทั้งหมด


เมนูเพิ่มเติมทั้งหมด