Loading...


รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ปี2552

ผู้รับคัดเลือกปี พ.ศ.2552 (ปีที่ 3)

พระครูโสภณพัฒนานุสิฐตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าอาวาส วัดสะพาน เขตคลองเตยผลงานโดยย่อ รณรงค์แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมาก่วา 23 ปี


โพสโดย : nuttakit  | 29 ส.ค. 2552  | เข้าชม : 5  ครั้ง