Loading...


ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ร่วมงาน มอนเตสซอริสากล นานาชาติ ทั่วโลก ครั้งที่ 29 เพื่อนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาระบบมอนเตสซอริในชุมชนแออัดคลองเตย โดยอนุบาลดวงประทีป

เป็นเกียรติอย่างยิ่ง..ที่มูลนิธิดวงประทีปได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานการจัดการศึกษามอนเทสซอริในชุมชนแออัดคลองเตยของอนุบาลดวงประทีป..โดยแม่ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ..ให้แก่ครูมอนเทสซอริสากล นานาชาติ ทั่วโลก ครั้งที่ 29 ประเทศไทย ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ได้รับความสนใจและขอติดตามมาเยี่ยมโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม..
04 สค.2566


โพสโดย : Admin.DPF  | 04 ส.ค. 2566  | เข้าชม : 20  ครั้ง