Loading...


ขอขอบคุณ Representatives

ขอขอบคุณ Representatives from
K.S Jewelry International CO., Ltd & Lodge Lane Xang No.1632 S.C.
จากประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ที่นำความปรารถนาดีมามอบให้กับเด็กๆ อนุบาลดวงประทีป, ศูนย์เด็กเล็ก , น้องๆ โครงการทุนการศึกษา,ผู้สูงอายุ และ น้องๆ ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคมามอบให้ เพื่อประโยชน์ของที่มารับมอบ โดยครูประทีป และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ (12/8/66)


โพสโดย : Admin.DPF  | 12 ส.ค. 2566  | เข้าชม : 124  ครั้ง