Loading...


ขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ KPMG THAILAND

ขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ KPMG THAILAND นำโดยคุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว พร้อมคณะผู้บริหาร ได้กรุณามามอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 ให้กับนักเรียนทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี จำนวน 124 คน มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ นอกจากการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในชุมชน KPMG THAILAND ยังสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม เช่น ลงเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนกิจกรรมเก็บข้อมูลชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น 08-06-66


โพสโดย : Admin.DPF  | 08 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 124  ครั้ง