Loading...


ขอขอบคุณ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ และ อาจารย์ธีราพล เต็มอุดม

ขอขอบคุณ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ และ อาจารย์ธีราพล เต็มอุดม มาให้ความรู้เรื่องการนำเสนอโครงการ ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ 23-05-66


โพสโดย : Admin.DPF  | 23 พ.ค. 2566  | เข้าชม : 131  ครั้ง