Loading...


พิธีมอบทุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ได้ให้การต้อนรับ Ms.Misa TAKAGI เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และหัวหน้าโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 และผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน อาทิ ผู้อุปการะทุนการศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้นำชุมชนที่มาร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่นักเรียนทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีนี้ จำนวน 14 คน นอกจากนี้ยังมอบรางวัลให้กับนักเรียนทุนการศึกษาที่ทำความดีและพัฒนาตนเองรวมทั้งสิ้น 90 คน โดยแบ่งออกเป็น นักเรียนทุนที่มีความกตัญญู 10 คน นักเรียนทุนที่มีผลการเรียนดี 80 คน โดยในวันนี้มีตัวแทนนักเรียนทุนร่วมพิธีมอบทุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 150 คน จากจำนวนนักเรียนทุน 1200 คน มูลนิธิดวงประทีปถือเป็นเกียรติ และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมพิธีในวันนี้


โพสโดย : Admin.DPF  | 10 พ.ค. 2566  | เข้าชม : 117  ครั้ง