Loading...


ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. วรัญญา จงแสง และน.ส. ภัครพร ทองพิลา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. วรัญญา จงแสง และน.ส. ภัครพร ทองพิลา น้องในความดูแลของโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากที่ทั้ง 2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) ก็จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเซนได (Sendai Ikuei Gakuen Okinawa High School) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลา 3 ปี และหลังจากนั้น น้องๆ อาจจะได้รับการขยายเวลาศึกษาต่ออีก 2 ปี ซึ่งขึ้นความศักยภาพของน้อง กำหนดการเดินทางจะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นี้
การเดินทางไปศึกษาต่อครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 3 ที่ทางโรงเรียนเซนไดได้ให้โอกาสเด็กยากไร้ในชุมชนไปศึกษาต่อยังโรงเรียนคุณภาพทั้งวิชาการและกีฬา และเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่น้องรุ่น 2 ที่เดินทางไปก่อนหน้านี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดเป็นอย่างมาก คือ น.ส.นพรัตน์ แตงอ่อน ที่ชนะเลิศการแข่งแข่งกีฬา Naginata (เป็นศิลปะการสู้แบบโบราณของญี่ปุ่น ที่คนเล่นมักเป็นผู้หญิง จะมีอาวุธเป็นทวนยาวประมาณ 2 เมตร ผู้เล่นสวมหน้ากาก และสวมถุงมือ ต้องออกเสียงเวลาตี) ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้เคยรายงาน


โพสโดย : Admin.DPF  | 03 พ.ค. 2566  | เข้าชม : 129  ครั้ง