Loading...


บริษัท กิติธัญ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ในเครือ GQ Group ได้กรุณามอบหน้ากากผ้า GQ

 

บริษัท กิติธัญ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ในเครือ GQ Group ได้กรุณามอบหน้ากากผ้า GQ ซึ่งเป็นหน้ากากที่มีนวัตกรรมสะท้อนน้ำ ซึ่งการมอบหน้ากากดังกล่าวนี้เป็นนโยบายช่วยเหลือและสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมส่วนรวม โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้นำหน้ากากผ้า GQ มามอบให้กับเจ้าหน้าที่และมูลนิธิฯ และชาวชุมชน คณะเจ้าหน้าที่และชาวชุมชนขอขอบคุณบริษัทฯ มาอย่างยิ่ง


โพสโดย : Admin.DPF  | 27 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 215  ครั้ง