Loading...


มอบนมโฟรโมสต์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

มูลนิธิดวงประทีป ได้ทำการมอบนมโฟรโมสต์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบไปด้วย 1.ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนพัฒนาใหม่ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมล้อค 1-2-3 4.ศูนย์พัฒนาเด็กรวมน้ำใจ 5.ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนรวมใจพัฒนา 6.ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนเพชรสยาม 7.ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนเคหะบ่อนไก่ 8.ศูนย์พันธกิจคลองเตย(กระโปรงแดงล็อค4-5-6) 9.อนบาลดวงประทีป 10.มูลนิธิสิกขาเอเชีย ขอขอบคุณบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดโครงการ Foremost for million smiles โฟรโมสต์ส่งต่อรอยยิ้ม ปี 3


โพสโดย : Admin.DPF  | 29 ส.ค. 2566  | เข้าชม : 28  ครั้ง