Loading...


กิจกรรมจิตอาสาโครงการ

วันที่26ส.ค.2566 โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป ร่วมกับพี่ ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ปี4 จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ "ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง" ให้กับนักเรียนทุน จำนวน 30 คน โดยให้น้อง ๆ เรียนรู้การชคัดแยกขยะ ที่มีอยู่มากในชุมชน แบ่งออกเป็น1) ขยะอินทรีย์โดยจะทิ้งในถังขยะสีเขียว 2) ขยะรีไซเคิล โดยจะทิ้งในถังขยะสีเหลือง 3) ขยะอันตราย โดยจะทิ้งในถังขยะสี 4) ขยะทั่วไป โดยจะทิ้งในถังขยะสีน้าเงิน พี่ ๆ ได้สอดแทรกการเรียนรู้ผ่าน เกม เพลง และคลิปวีดีทัศน์ เจ้าหน้าที่และเด็ก ๆ ขอขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่สร้างการเรียนรู้ และความสนุกสนาน และหวังว่าพี่ ๆ จะกลับมาสร้างกิจกรรมดี ๆ นี้ในโอกาสต่อไป ค่ะ

โครงการทุนการศึกษา ฝ่ายทุน


โพสโดย : Admin.DPF  | 26 ส.ค. 2566  | เข้าชม : 18  ครั้ง