Loading...


พัฒนายุวชนคลองเตย เสาร์เว้นเสาร์ เรื่อง “ฉันเล่า เธอฟัง “

8 กรกฎาคม 2566 โครงการทุนการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนายุวชนคลองเตย เสาร์เว้นเสาร์ เรื่อง “ฉันเล่า เธอฟัง “ ครั้งนี้จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านการโต้วาที ในเรื่อง “พ่อกับแม่ใครดีกว่ากัน” ซึ่งเป็นประเด็นที่เราอยากให้เห็นมุมมองดี ๆ ของพ่อ และแม่ ที่ดูแลเรามากมายจนมาถึงวันนี้ ถึงผู้ฟังจะเป็นฝ่ายเชียร์ แต่ก็คิดและเรียนรู้ตาม และให้กำลังใจเพื่อนไปด้วยกัน ในวันนี้เด็ก ๆ ได้รับเรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ควรใช้เหตุและผลในการแสดงความคิดเห็นต่อกัน ขอบคุณเยาวชนพี่เลี้ยงที่เข้าช่วยแบ่งปันประสบการณ์ ขอบคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

โครงการทุนการศึกษา ฝ่ายทุน


โพสโดย : Admin.DPF  | 08 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 18  ครั้ง