Loading...


โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

พระภิกษุและสามเณร ได้เดินทางโดยรถไฟ และได้แวะสถานที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นได้เดินธุดงค์ เพื่อเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป จากนั้นทำความสะอาด,เข้าที่พัก และสวดมนต์เย็น #โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ถวายพระพรชัยมงคลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕ เมษายน ธุดงค์ถึงศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) 


โพสโดย : Admin.DPF  | 18 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 217  ครั้ง