Loading...


โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

กิจกรรม "สรงน้ำพระ และ กิจกรรมภาคบ่าย ดู Power Point ความเป็นมาของโครงการฯ และพี่ๆที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยได้รับความสนับสนุน ส่งเสริม ด้านการศึกษาและการใช้ทักษะชีวิต จากแม่ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และ แม่ครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม มาเล่าประสบการณ์ในการอยู่โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ และส่งเสริมให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี ได้มาทำงานที่มูลนิธิดวงประทีปในปัจจุบัน ทำให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขมากขึ้น # สามเณรน้อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ในการเป็นสามเณร อย่างสนุกสนาน

โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป


โพสโดย : Admin.DPF  | 18 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 125  ครั้ง