Loading...


ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ที่ได้ร่วมทำบุญในการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ครูประทีป อึ้งทรงธรรม แม่ครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม Mr.Robert Wilson (AJ.Bob) เจ้าหน้าที่และผู้ปครองทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญในการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน โดยความเมตตาของท่านเจ้าคุณพิศาลพระ ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนที่ดี


โพสโดย : Admin.DPF  | 02 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 196  ครั้ง