Loading...


นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 78 นำเสนอผลงานที่ได้มาสัมผัสกับชุมชนแออัดคลองเตยและโครงการเยาวชนหญิงฯ กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 11 กันยายน 2566 นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 78 มาศึกษาดูงานของมูลนิธิฯ ลงเยี่ยมชุมชน และไปปฏิบัติงานจริงที่โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้ปัญหาชุมชน ปัญหาความยากจน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานต่อไปในอนาคต
วันนี้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน ณ มูลนิธิดวงประทีป โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อซักถามต่างๆ พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับว่าที่นายร้อยตำรวจทุกท่านได้อ่านกันด้วยจ้า


โพสโดย : Admin.DPF  | 12 ก.ย. 2566  | เข้าชม : 16  ครั้ง