Loading...


รณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก

เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก...... ชาวชุมชนจาก 26 ชุมชนแออัดคลองเตย นำโดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวชุมชน ร่วมกันยื่นจดหมายต่อ กรุงเทพมหานคร, รมต. คมนาคม, นายกรัฐมนตรี เป็นข้อเรียกร้องต่อการจัดที่อยู่อาศัยของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ต่อ 26 ชุมชนแออัดคลองเตย โดยมีผู้ว่ากทม. รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , ผู้แทนกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส รับจดหมายข้อเรียกร้องของชาวชุมชนด้วยตัวเองและพี่น้องจากต่างจังหวัดที่มีปัญหาที่ดินเช่นเดียวกัน การยื่นข้อเรียกร้องในวันนี้...สุดท้ายที่ท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสิน ที่ท่านจะได้ฟังเสียงประชาชนตัวเป็นๆ อย่างพวกเราคนยากไร้ในวันที่อยู่อาศัยโลก และพวกเราก็จะได้ฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนยากไร้ จะตรงกับข้อเรียกร้องหรือไม่ อย่างไร


โพสโดย : Admin.DPF  | 02 ต.ค. 2566  | เข้าชม : 219  ครั้ง