Loading...


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป ที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2566 ซึ่งคุณครูเป็น 1 ใน 35 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566


โพสโดย : Admin.DPF  | 04 ต.ค. 2566  | เข้าชม : 216  ครั้ง