Loading...


ขอขอบพระคุณ มูลนิธิไอวีแอล(IVL) และครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ที่ได้มอบข้าวสารให้กับศูนย์เด็กเล็กเคหะชุมชนบ่อนไก่

คณะครูและนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเคหะชุมชนบ่อนไก่ ขอขอบพระคุณ มูลนิธิไอวีแอล(IVL) และครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ที่ได้มอบข้าวสารให้ไว้สำหรับเด็กๆในวันนี้


โพสโดย : Admin.DPF  | 02 พ.ย. 2566  | เข้าชม : 14  ครั้ง