Loading...


โครงการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้า

ขอขอบคุณ คุณเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ให้เกีรยติมาเป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้า สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ประจำปี 2567 จัดโดย มูลนิธิดวงประทีป
โดยมีศนพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป กล่าวทักทายและบอกประโยนช์ในการกรับประทานเห็ด คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรมฮาตะ เลขาธิการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป กล่าวทักทายผู้สูงวัย โดยในโครงการฯนี้มีคุณโสพล ดาลาดเป็นผู้ดูแลโครงการ และในครั้งนี้มีเป็นรุ่นที่1มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน40คน โดยมีวิทยการ คุณขานทอง ดาลาด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณคุณค่าทางโภชนการของเห็ดนางฟ้า และวิทยากรคุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย แนะนำอุปกรณ์และสอนการประกอบโครงของคอนโดเห็ดเพาะเลี้ยง สอนการร้อยเชือกวิธีการวางการดูแลก้อนเห็ด 26-01-66


โพสโดย : Admin.DPF  | 26 ม.ค. 2567  | เข้าชม : 20  ครั้ง