Loading...


การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสูขภาพเขตคลองเตย

เมื่อวันที่20 มีนาคม 2567 มีการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสูขภาพเขตคลองเตย ประเด็นพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของประชาชนในชุมชนแออัด ณ มูลนิธิดวงประทีป โดย คุณครูประทีป อึ้งทรงทรรม ฮาตะ เลขาธิการละผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป กล่าวชี้แจ้ง และ นายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ เจ้าของคลินิกเวชกรรมอารีรักษ์ คุณณัฐวุฒิ วิศวโกวรรณ์ City lab ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล สถาบันวิจัยสมาคมจุฬา คุณภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระ คุณนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(เมอร์ซี่) สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลองเตย สลัม 4 ภาค ผู้ช่วยสส.เขตคลองเตย นักวิชาการอิสระทุกท่าน ประธานกรรมการ 26 ชุมชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมประชุมในการไล่รื้อชุมชน และประเด็นความต้องการ โดยให้แต่ละคนช่วยกันเสนอความต้องการแต่ละด้านทั้งหมด7 ด้าน 1. ด้านการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ 2. ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย3. ด้านส่งเสริมการศึกษา 4. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6. ด้านการพัฒนาเศรฐกิจ 7. ด้านพัฒนาสังคม เพื่อรวมรวบและนำไปเสนอต่อผู้ว่า กทม.ในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567 ที่ศาลาว่ากลางกรุงเทพมหานคร


โพสโดย : Admin.DPF  | 22 มี.ค. 2567  | เข้าชม : 18  ครั้ง