Loading...


ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ นำคณะผู้บริหารและนักเรียนโครงการฝึกอาชีพภาษาเพื่ออาชีพสากล

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป นำคณะผู้บริหารและนักเรียนโครงการฝึกอาชีพภาษาเพื่ออาชีพสากล เข้าคารวะท่านเอกอัครราชฑูต และอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
โครงการฝึกอาชีพภาษาเพื่ออาชีพสากล เป็นโครงการสอนการบริบาลเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทั้งการบริบาลและภาษาญี่ปุ่นไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุญีปุ่น มีนักเรียนที่ผ่านอบรมและเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วหลายรุ่น นักเรียนที่ไปทำงานสามารถส่งรายได้กลับมาให้ครอบครัวที่ประเทศไทยสามารถใช้หนี้สินมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


โพสโดย : Admin.DPF  | 27 มิ.ย. 2567  | เข้าชม : 14  ครั้ง