Loading...


ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู

ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามแต่เยาวัย จงรู้ไว้ว่าเจ้าเป็นศิษย์มีครู..... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนพัฒนาใหม่ จัดพิธีไหว้ครูเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม และปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณแด่ครูผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้เด็กๆ อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่เยาว์ โดยในวันนี้คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นประธานในพิธี เด็กๆ ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของคนในชุมชนและลูกจ้างในตลาดคลองเตย ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างมีรายได้รายวันไม่แน่นอน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลูกหลานเพราะต้องทำงาน เมื่อเด็กๆ เข้าเกณฑ์ผู้ปกครองจะนำมาฝากเรียนที่นี้ เด็กบางคนก็เป็นลูกหลานคนต่างด้าว แต่ก็สามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปได้ แม้จะสื่อสารกันยากสักหน่อยแต่ครูที่นี่ก็ทุ่มเทพร้อมให้ศิษย์ทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีระเบียบวินัย และมีความกตัญญูเท่านี้คุณครูก็หายเหนื่อย
 


โพสโดย : Admin.DPF  | 02 ก.ค. 2567  | เข้าชม : 15  ครั้ง