Loading...
paper

บทความ น่าสนใจผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิตที่เคยปกติต้องเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในชุมชนแออัดคลองเตยที่มีประชากรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน ในจำนวนนี้หลายครอบครัวต้องตกงาน ขาดรายได้ และยังต้องแบกรับภาระค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปและอาสาสมัครลงสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้าน...

Admin
ผู้เขียน


ผู้โพสต์ Admin 11 ก.ค. 2566 เข้าชม : 282

จากการที่มูลนิธิดวงประทีปได้ลงสำรวจชุมชนอย่างละเอียดในช่วงโควิด-19 ระบาด ทำให้เราเห็นความทุกข์ร้อนของคนในชุมชนได้ดีขึ้น ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าไม่มากก็น้อย ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มูลนิธิดวงประทีปนำโดยครูประทีป อึ้งทรงธรรรม ฮาตะลงเยี่ยมบ้าน...

Admin
ผู้เขียน


ผู้โพสต์ Admin 11 ก.ค. 2566 เข้าชม : 284

เสียงแจ้วๆ ดังมาแต่ไกล “ครูครับ มีนมแจกให้หนูดื่มไหม”เด็กน้อยวิ่งมาถามครูศูนย์เด็กเล็กฯ ที่บ้านในชุมชนแออัด เมื่อท้องหิวเด็กเองก็ต้องแสวงหาของกินเพื่อประทังความหิว และแหล่งที่เด็กจะหาได้นอกจากบ้านก็คือ ศูนย์เด็กเล็กที่พวกเขาคุ้นเคย เสียงครูตอบไปว่า “ไม่มีนมเลยลูกเอ้ย” เด็กน้อยเดินกลับบ้านด้วยความผิดหวัง ลึกๆ ครูเองก็ทุกข์ใจ...

Admin
ผู้เขียน


ผู้โพสต์ Admin 01 ก.ค. 2566 เข้าชม : 276
ทั้งหมด 3 รายการ Page : 1