Loading...


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอสรุปผลการฝึกภาคปฎิบัติในชุมชน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รุ่น 2 จำนวน 12 คน นำเสนอสรุปผลการฝึกภาคปฎิบัติในชุมชน โดยการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา ในชุมชน และในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายณภาคย์ บุญเงิน ผช.ผอ.เขตคลองเตย และคณะสำนักงานเขตคลองเตย นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หน่วยพัฒนาชุมชน คุณณรงค์ ธูปแก้ว นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการสังคม เขตคลองเตย นางสาวเนตรทราย กาญจนอุดมการ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอุณาโลม ปัญญาอัครโภคิน ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ นักสังคมสงเคราะห์มูลนิธิดวงประทีป ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนร่มเกล้าและตัวแทนคณะกรรมการชุมชนชุมชนหัวโค้ง ร่วมฟังข้อมูลเพื่อนำช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางในชุมชนต่อไป

จากการฝึกงานภาคสนาม ระยะเวลา 2 เดือน ที่ได้สัมผัสกับชุมชนแออัดไม่ได้น่ากลัว ผู้คนเป็นมิตร ค่อยช่วยเหลือกัน ดูแลกัน พบว่าคนในชุมชนตื่นเช้าออกหางานทำ ไม่ได้เกียจคร้านอย่างที่หลายคนเข้าใจว่า พวกเขาจนเพราะเกียจคร้าน ซึ่งทัศนคตินี้ไม่จริง หากได้มาสัมผัสกับชาวชุมชนแออัดจริงๆ (25-07-6)


โพสโดย : Admin.DPF  | 25 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 27  ครั้ง