Loading...


ฝึกภาคสนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนสิ้นสุดการฝึกภาคสนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์(รุ่นละสองเดือน)ที่มูลนิธิดวงประทีปรับเป็นพี่เลี้ยงให้ประสบการณ์
การเข้าใจบริบทชีวิตของคนในชุมชนคลองเตยเข้าไปเรียนรู้เก็บข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กที่ออกเรียนหรือไม่ได้รับการศึกษา
น้องๆพาพี่เลี้ยงไปเพื่อเยี่ยมอำลาและขอบพระคุณที่ชาวชุมชนเป็นครูให้ได้รู้ได้เห็นของจริงในสังคมไทยใจกลางเมืองหลวง


โพสโดย : Admin.DPF  | 22 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 19  ครั้ง