Loading...


ขอต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ ๒๕๖๖

ขอต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ ๒๕๖๖ สาขารับใช้สังคม(ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ จากภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เข้ารอบสุดท้าย)ศาตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ จาก ม.ธรรมศาสตร์เป็นประคณะกรรมการพร้อมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทุกภาคของประเทศไทยมาขอข้อมูลการทำงานของดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ที่เคยนำคณะนักศึกษาWorcester Polytechnic Institute (WPI)สหรัฐอเมริกาและนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝึกงานที่มูลนิธิดวงประทีปต่อเนื่องนับ10ปีและโครงงานที่นศ.ได้ช่วยงานมูลนิธิดวงประทีปในเรื่องสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนจนและยังมีการดำเนินงานเช่น การตัดกระแสไฟฟ้าให้รวดเร็ว,ระบบระบายน้ำในชุมชนแออัดฯลฯ
(สร้างทั้งคนรุ่นใหม่ให้กำลังใจอาจารย์)


โพสโดย : Admin.DPF  | 22 ส.ค. 2566  | เข้าชม : 140  ครั้ง