Loading...


มาให้ความรู้เรื่อง ชุมชนคอลงเตย ตะหนักรู้ สู้ภัยไซเบอร์

 

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) นำโดย พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และทีมงาน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เรื่อง ชุมชนคอลงเตย ตะหนักรู้ สู้ภัยไซเบอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปและเครือข่าย เพื่อไปขยายคนในชุมชนให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ที่มามอบความรู้ ให้เรารู้เท่าทันภัยไวเบอร์


โพสโดย : Admin.DPF  | 27 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 199  ครั้ง