Loading...


น้องๆ จากโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ กาญจนบุรี ที่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

"มงคลแห่งชีวิต"
น้องๆ จากโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ กาญจนบุรี ที่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ได้เข้านมัสการกราบขอพรจาก ท่านพระเทพปริยัติโสภณ ปัญญา วิสุทธิปฺญโญ ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ โดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะเป็นผู้นำน้องๆ เข้ากราบนมัสการ


โพสโดย : Admin.DPF  | 23 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 138  ครั้ง