Loading...


พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเบิกเนตรพระพุทธวชิรปทีมกาญจนมุนี

"พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเบิกเนตรพระพุทธวชิรปทีมกาญจนมุนี"
โดยท่านพระเทพปริยัติโสภณ ปัญญา วิสุทธิปฺญโญ ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์พระประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกเนตร พระพุทธวชิรปทีปกาญจนมุนี พระประธานประจำศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป โดยท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ ได้กราบเรียนนมัสการมาในครั้งนี้ และครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ถวายการต้อนรับ รวมทั้งญาติธรรมทั้งหลาย ด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง


โพสโดย : Admin.DPF  | 23 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 138  ครั้ง