Loading...


กิจกรรม การเพาะเห็ดภูฐาน ตอนนี้ได้เวลาเก็บเพื่อนำผลผลิตมาปรุงอาหารและจำหน่าย

กิจกรรม การเพาะเห็ดภูฐาน ตอนนี้ได้เวลาเก็บเพื่อนำผลผลิตมาปรุงอาหารและจำหน่าย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตร โดยมีครูกนกวรรณ สุทธิรักษ์ เซี่ยงหว่อง หรือ ครูนก (ผู้จัดการฝ่ายเกษตรศึกษา) เป็นผู้จัดกิจกรรมและสอนให้เด็กๆได้รับความรู้ ซึ่งเด็กๆรู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นผลผลิตและมีความสนใจในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น เพราะเห็นความสำเร็จจากการทำงาน

 

โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป


โพสโดย : Admin.DPF  | 24 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 21  ครั้ง