Loading...


กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย วันนี้เสนอภาพยนต์เรื่อง "มนต์คาถากับช้างวิเศษ" จบแล้วคิด วิเคราะห์ ร่วมกัน นำเสนอกิจกรรมโดย ครูตู่  /น้ำตกในศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน 2) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป โดยดำริของท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน จัดสร้างเพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม,ทำสมาธิ และเป็นที่พักผ่อนของญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญที่ศูนย์

 # กราบขอบพระคุณที่ท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ ที่ได้สร้างสาธารณูประโยชน์ เปลี่ยนป่าให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่ผู้ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลสืบไป

โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป


โพสโดย : Admin.DPF  | 20 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 139  ครั้ง