Loading...


สามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย วันนี้ชมภาพยนต์เรื่อง "มหัศจรรย์วันเดอร์" หลังจากชมภาพยนต์ ได้มีการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนี้ นำกิจกรรมโดยคุณครูศศินันท์ นิลจันทร์ศิริ (ครูตู่) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดและการปฏิบัติตนที่ดี และนำไปใช้อย่างมีประโยชน์ # สามเณรภาคฤดูร้อน

 

โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป


โพสโดย : Admin.DPF  | 19 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 139  ครั้ง