Loading...


กราบนมัสการองค์พระประธาน ที่ได้นำมาประดิษฐ์ฐานที่ศาลาแม่ชีทองสุข

กราบนมัสการองค์พระประธาน ที่ได้นำมาประดิษฐ์ฐานที่ศาลาแม่ชีทองสุข ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป โดยมีท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน ท่านพระครูปัญญา ประชารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน รับมอบถวายจาก แม่ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นที่ปลาบปลื้มใจ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการสร้างองค์พระประธานในครั้งนี้ # อนุโมทนาสาธุ


โพสโดย : Admin.DPF  | 19 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 137  ครั้ง