Loading...


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันนี้ นางสาวขวัญสุดา จันทร์ศิริ นางสาวอภิวรรณ คำภานนท์ และนางสาวไอรดา ดาราฉาย 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลการสำรวจชุมชนตามโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา ในชุมชนวัดคลองเตยใน 1 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 และชุมชนวัดคลองเตยใน 3 และทำแผนที่เดินเท้า การฝึกงานนี้จะสร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนยากไร้แก่น้องนักศึกษา ข้อมูลจากการสำรวจชุมชนนี้จะช่วยให้ผู้ยากไร้ในชุมชนได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม รวดเร็วยิ่งขึ้น


โพสโดย : Admin.DPF  | 21 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 218  ครั้ง